Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Studiehandledare på modersmål!

CFL Nordanstig startar en ny utbildning som ger dig möjlighet att handleda elever på gymnasiet, SFI och vuxenutbildningen. Utbildningen ges på distans med träffar i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn!

Bildbeskrivning

Orienteringskurs i våra medlemskommuner

Utbildningen är på gymnasienivå och hålls på distans med fysiska träffar en gång i månaden omväxlande mellan Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn. Längden på utbildningen är två terminer under läsåret 2018/19 och ges på halvfart (50%).

Upplägget är praktik två dagar i veckan och teoretiska studier en halv dag i veckan. Praktikdagarna kommer innehålla både praktik i klassrum och med elev, samt tid för förberedelse och dokumentation.

Orienteringskursen kommer att innehålla följande moment: skollagen, värdegrund/styrdokument, olika sätt att handleda elever, lösningar för interkulturella- och kunskapsklyftor,
kartläggning av elever, samarbetsformer mellan pedagog och handledare, ämnesspecifika ord och uttryck, hjälpmedel och IT, språkvariationer: privat och offentligt, kön, socioekonomiska.

Kursen kombineras med SVA 1,2 och/eller 3 på gymnasienivå som har delvis anpassad studieplan. SVA-kurserna läses på distans mot CFL Nordanstig tillsammans med läraren Fredrik Lindh. Har du avslutat SVA-studier på gymnasienivå kan du kombinera studiehandledarutbildningen med andra kurser. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Intyg utfärdas efter avslutad kurs.

Praktik

Praktikplats anordnas på IMSPR och SFI-GRVUX-GYVUX i Bergsjö, Bollnäs och Söderhamn av CFL Nordanstig.

Vid praktikplatsen kommer du att tilldelas en pedagogisk handledare som du har under kursen.

Start

Vecka 35, läsåret 2018/19

Behörighet

Högre utbildning på yrkes- eller akademisk nivå från hemlandet samt godkänt betyg från SVA på grundläggande nivå.

Kurslitteratur

Du kommer tilldelas material, samt länkar till texter som ingår i kursen.

Ansökan

Ansökan gör du hos studie– och yrkesvägledaren i din hemkommun senast den 8 juni.

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

Lärare

Fredrik Lindh

Tfn 010-454 12 33

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund