Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Unik nyhet i Gävleborgs län

För att förbättra tillgängligheten och utöka möjligheterna till studier för människor i Gävleborgs län bygger nu Högskolan i Gävle och vuxenutbildningar/lärcentra upp ett samarbete där Tekniskt basår erbjuds på lokala studieorter.

Bildbeskrivning

Tekniskt basår

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är prioriterade regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Projektet Tekniskt basår i samverkan är en aktuell kugge i det arbetet.

Behöver du komplettera din utbildning och få fler möjligheter att gå vidare och skaffa dig mer kompetens?

Från hösten 2017 kommer Tekniskt basår, förutom på campus i Gävle, ges på fyra studieorter, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn. Utbildningen ges i samarbete mellan Högskolan i Gävle och lokala lärcentra på orterna. Det innebär att studier bedrivs vid lärcentra men laborationer kommer att genomföras på campus i Gävle.

Godkänt resultat på Tekniskt basår ger studenten följande läsår en reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle. Du får dessutom erfarenhet av hur man studerar på en högskola.

Enstaka gymnasiekurser, som ingår i Tekniskt basår, kommer även att erbjudas på kommunernas vuxenutbildningar genom samarbete med Högskolan i Gävle. På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi.

Hur och varför?

Utvecklingsarbetet, som fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett Tekniskt basår, där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort. Projektaktörerna ska utveckla en långsiktig modell för hur utbildningen Tekniskt basår kan erbjudas lokalt, parallellt med erbjudande om kommunala tekniska basårskurser med flexibelt upplägg.

Pedagogiskt samarbete mellan högskola och vuxenutbildning kan också göra att högre studier avdramatiseras. Det blir en "mjukstart" av studier på högskolenivå, som kan annars kan upplevas som främmande, särskilt för de som saknar studie­tradition i hemmet. Ett Tekniskt basår, som även erbjuds i samverkan med kommunernas vuxenutbildning och lärcentra, kan erbjuda lokala studier som underlättar rekryteringen av underrepresenterat kön samt bidra till förbättrad integration då insteget till akademisk utbildning förenklas ytterligare.

Gävleborgs län har ett stort behov av att få fler att utbilda sig, vilket bland annat tydliggörs i den Regionala Utvecklings­strategin (RUS). Industrin i länet har behov av fler människor med relevant teknisk utbildning. Möjligheterna till både studier och fortsatt arbete på hemorten ska tydliggöras och förbättras.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund