Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Unikt samarbete kring språklärande

Hälsinglands Utbildningsförbund ansvarar för den svenska delen i ett europeiskt projekt för språkinlärning med hjälp av texter på skyltar.

Bildbeskrivning

Uppstartsmötet i Rumänien kring samarbetet för effektivare språklärande.

Sign goes North - Unikt samarbete kring språklärande prövas i Hälsingland!

Under flera år har en metod för språklärande testats i flera europeiska länder där text som finns på skyltar bildar grund
för både språklärande och lärande kring nya landet och staden. Enkelt, effektivt och uppskattat!

Nu utarbetas ett upplägg som ska anpassas till förhållanden i
flera andra länder. Hälsinglands utbildningsförbund är, via två av dess lärare Madline Arbid och Margareta Wellander, ansvariga för den svenska delen.

Övriga länder som medverkar är Island, Rumänien, Danmark,
England och Holland.

- Det är hedrande att Hälsinglands utbildningsförbund valts ut för att utveckla den svenska delen och vi ser fram emot samarbetet, säger Klas Tallvid, samordnare inom förbundet.

Samarbetet ska pågå under två år och finansieras via Erasmus+.

Kontakt

Kontakt

Lärare

Madline Arbid

Tfn 010-454 13 58

 

Margareta Wellander

Tfn 010-454 12 82

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund