Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Utbildning prisas

Yrkeshögskoleutbildningen Kulturkommunikatör prisas av Region Gävleborg med Länsfolkhälsopriset 2017!

Bildbeskrivning

Årets Länsfolkhälsopris

Yrkeshögskoleutbildningen Kulturkommunikatör som bedrivs vid CFL Bollnäs på Heden i Bollnäs tilldelads Årets Länsfolkhälsopris tillsammans med Stenbackens boende och arbetskooperativ i Söderhamn.

Jan Lahenkorva, Regionråd och ordförande i NSFG överlämnade priset på 3000 kr och ett kulturföremål tillverkat i länet till vardera vinnare.

Motiveringen

Kulturkommunikatörsutbildningen i Bollnäs visar hur man arbetar med inkludering på riktigt. Där får alla studenter, oavsett vilka grundförutsättningar de har, möjlighet att växa och utvecklas som individer. Utbildningen är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till Kulturkommunikatör. Utbildningen fokuserar på integration och inkludering med kultur som verktyg. Den leder till ett yrke där du använder kultur som redskap för attityd- och värdegrundsarbete.

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län

Länsfolkhälsopriset instiftades år 2005 och syftar till att uppmuntra och uppmärksamma goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet. Det är nätverket för strategiskt folkhälso­arbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget. Såväl enskilda individer som föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera.

Bedömningskriterier

  • De insatser som nomineras bör finnas inom de tre prioriterade målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg: delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor eller ekonomiska och sociala förutsättningar

  • Särskild vikt läggs vid insatser som väntas ge spridning och långsiktiga effekter

  • Prioriterade insatser är sådana som bidrar till utjämning av ojämlikheten i hälsa
Bildbeskrivning

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36 
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

 

Utbildningsledare

Lena Baleus

Tfn 010-454 11 48

Mobil 072-217 74 13

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund