Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

YH-katalogen 2021

Varsågod! En utbildningskatalog Pdf, 3 MB. fokus på yrkeshögskole­utbildningar du kan läsa på hemmaplan, här i Hälsingland (och några hos grannarna i Gästrikland).

Bildbeskrivning

Utbilda dig på plats eller på distans!

I början av den här katalogen hittar du de YH-utbildningar som går att läsa på plats i Hälsingland. Något du kan göra på flera olika sätt.

  • Platsbunden utbildning är en utbildning där man studerar på plats hos utbildningsanordnaren.
  • En satellitort är i princip som en vanlig platsbunden utbildning. Den enda skillnaden är att de studerande befinner sig på en annan ort än där undervisningen utgår från och tar del av föreläsningarna och kursmoment via länk i realtid.
  • Distansutbildning är en utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. Begreppet är inte självklart, då distansutbildning kan innebära utbildningar med varierande inslag av distans och/eller IT-stöd.
YH-katalog 2021

Sist i katalogen hittar du de YH-utbildningar som går att läsa på plats i Gästrikland.

Läs mer om utbildningarna i katalogen Yrkeshögskoleutbildningar 2021 Pdf, 3 MB.

Kontakt

Kontakt

Rektor

Anders Danielsson Lans

Tfn 010-454 11 26

Mobil 072-529 12 08

Utbildningsledare

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36 
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
820 70 Bergsjö

Tfn 010-454 13 30

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 13 20

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund