Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

YH-utbildningar 2016

Myndigheten för yrkeshögskolan har gått ut med resultatet av årets ansökningsomgång. Kulturkommunikatör fortsätter.

kulturkommunikatör

Yrkeshögskoleutbildning

Nu är årets ansökningsomgång för att få bedriva yrkeshögskole­utbildning med start 2016 avslutad. Av de sex utbildningar som Hälsinglands Utbildningsförbund ansökte om att få starta 2016, blev bara en beviljad: Kulturkommunikatörs­utbildningen i Bollnäs. 

Kulturkommunikatör

Kulturkommunikatörsutbildningen har tidigare ingått i ett pilotprojekt som syftade till att göra YH-utbildning mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen, som har funnits sedan 2012 är både normbrytande och unik. Redan på idéstadiet blev det bestämt att målet var att jobba med breddad rekrytering, dvs. göra eftergymnasial utbildning tillgänglig för fler än tidigare. Den röda tråden har alltid varit inkludering. I praktiken innebär det att sökande kan validera sin praktiska erfarenhet och bli behöriga till utbildningen trots att de saknar formella meriter i form av rätt betyg. Utbildningens upplägg och studiesituation är också anpassad och anpassas kontinuerligt för att inkludera alla studerande.

Kulturkommunikatör leder i grund och botten till ett process- och projektarbetande yrke där du använder kultur som verktyg för attityd- och värdegrundsarbete. Genom inriktning i teater eller dans får de studerande kvalitativa referenser och metodiska verktyg för att jobba med människor i verkligheten. Teoretiska kurser kring hur människa och samhälle fungerar från hjärnforskning till social kulturell kontext ger en bred plattform för yrkesidentiteten. Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som värderas högt av en rad aktörer från bransch och arbetsmarknad.

Från att vid starten 2012 ha varit en från många håll ifrågasatt utbildning har Kulturkommunikatör nu nationell status som en nyskapande utbildning särskilt i frågor kring allas rätt till likvärdig utbildning. Utbildningen har också en stark ledningsgrupp med representanter från så väl regional som nationell nivå. 

Kulturkommunikatör har sedan 2012 bedrivits vid Högskoleenheten i Bollnäs. Sedan dess har vi utbildat fyra årskullar Kulturkommunikatörer. Vi startar nästa utbildningsomgång augusti 2016. Sista ansökningsdag är 15 maj.

Kulturkommunikatör,
du kan förändra världen med kultur som verktyg.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund