Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

YH-utbildningar på minimässa

Yrkeshögskoleutbildningarna Kultur­kommunikatör och Vindkrafts­tekniker fanns på plats och träffade ungdomar på Navet i Bollnäs.

Bildbeskrivning

Minimässa för yrkeshögskoleutbildningar

Navet i Bollnäs, som riktar in sig mot ungdomar, arrangerade en minimässa med yrkeshögskoleutbildningar och personal från förbundet fanns på plats för att svara på frågor om yrkeshögskoleutbildningarna Kulturkommunikatör och Vindkraftstekniker - offshore.

Kulturkommunikatör

Den vanligt förekommande frågan "Vad jobbar en kultur­kommunikatör med?" har löjligt många svar. Kortfattat är det är ett process- och projektarbetande yrke, där du kan förändra människan med hjälp av kultur. Kulturkommunikatör är en unik och inkluderande utbildning med möjlighet till utökat stöd.

Bästa sättet att förstå utbildningens bredd och möjligheter är att träffas och svara på frågor. Ungefär hälften av de sökande brukar vara ungdomar, men alla åldrar är självklart välkomna och blandade grupper ger ett mervärde. I samband med utbildningen valideras kunskaper för yrkeshögskolebehörighet.

Vindkraftstekniker

Att utbilda sig till Vindkraftstekniker är en god, bred och minst sagt spännande investering. Du får lära dig, både teoretiskt och praktiskt, ett säkerhetstänk och beteende när det gäller arbete på hög höjd, ute på havet och med stora krafter inblandade. Att arbeta som vindkraftstekniker eller liknande yrken ställer stora krav på säkerhet då alla möjliga scenarier kan inträffa när det löpande underhållet eller nyinstallationer skall utföras på ett vindkraftverk ute fältet eller till havs.

Under utbildningen får eleven lära sig allt från vindkraftens för- och nackdelar till räddningsteknik och heta arbeten. Många industrier söker arbetskraft med kunskaperna som just utbildningen Vindkraftstekniker ger.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Heden 116 
821 31 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 13 20

E-post

Utbildningsledare

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund