Hälsinglands Utbildningsförbund

Lärvux

Lärvux är till för vuxna personer med långsamt lärande.
Vi vill ge er möjligheter att utveckla nya kunskaper och förmågor. Lärvux kännetecknas av ansvar och samverkan.

Vad är Lärvux?

Lärvux (särskild utbildning för vuxna) är en utbildning för dig som har fyllt 20 år, har en utvecklingsstörning och/eller en hjärnskada.

Kurser

Kurserna finns i tre nivåer motsvarande särskolans kursplaner:

 • Gymnasienivå
 • Grundläggande nivå
 • Träningsskolenivå

Exempel på kurser du kan läsa:

 • Biologi
 • Data
 • Engelska
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Individ och samhälle
 • Matematik​
 • Natur och miljö
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Språk och kommunikation
 • Svenska
 • Trafikantkunskap

Om en kurs är för lång kan man dela upp den i delkurser. Rektorn bestämmer vilka delkurser skolan ska ha. Du får betyg efter varje delkurs.

Individuell studieplan

Du är med och gör en egen studieplan när du börjar utbildningen. I den står det:

 • varför du studerar och vad du har för mål
 • vilka kurser du ska gå
 • hur länge du ska studera
 • hur många poäng kurserna har

Hur du studerar

 • Undervisningen sker i lugn takt och i små grupper
 • Du studerar 1 till 3 timmar varje gång
 • Du kan komma en eller två gånger i veckan
 • Kursen utformas så att den passar just dig
 • Datorer och surfplattor används i undervisningen

Att gå på Lärvux kostar ingenting. Om du får avdrag på lönen när du går i skolan får du hjälp att söka bidrag från ”Specialpedagogiska skolmyndigheten”.

Betyg

När du är klar med en kurs sätter läraren betyg.
Det finns regler för vilka kunskaper du ska ha för att få betyg.
Du kan få A, B, C, D eller E.
E är lägsta betyg. A är högsta betyg.

Intyg

Du kan också få ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen. 

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Lärvux har sina lokaler på våning 2 i Torsbergsskolan.

Lärare

Carina Byström

Tfn 010-454 11 04

CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


Rektor

Anders Danielsson Lans

Tfn 010-454 11 26

Mobil 072-529 12 08

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund