Hälsinglands Utbildningsförbund

Tekniskt basår på hemmaplan!

Efterfrågan på arbetskraft inom naturvetenskap- och teknikområdet gör att Tekniskt basår öppnar dörrarna för fler studerande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.

Eller: Matematik 2a/2b/2c

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40%


Ansökan gör du direkt på: www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tekniskt basår ger högskoleplats

Studier bland annat i Bollnäs och Hudiksvall

Du kan läsa Tekniskt basår i Bollnäs och Hudiksvall, men även i Sandviken, Hofors och Norrtälje samt på Högskolan i Gävle. Merparten av platserna till tekniskt basår finns på högskolan.

Att förlägga tekniskt basår på hemmaplan underlättar för många studerande som haft tankar på att bredda sin kompetens samtidigt som arbetsmarknaden efterlyser fler ingenjörer och naturvetare.

Högre studier

Tekniskt basår är skräddarsytt för fortsatta studier vid ett
högskoleingenjörsprogram och ger en garanterad plats på Högskolan i Gävle nästkommande läsår, under förutsättning att man klarat sina studier. Det är en kompletteringsutbildning, som också är högskoleförberedande, för dem som saknar behörighet för exempelvis ingenjörsstudier.

Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar.
Genom tekniskt basår får studenterna en bra studieteknik för kommande studier.

På lärcentra

Studierna i matematik, fysik och kemi bedrivs på respektive orts lärcentra med lärare och annan support från den egna studieorten och kompletteras med föreläsningar från högskolan och laborationer.

Flexibla studier

TBiS (Tekniskt basår i samverkan) har byggt upp ett gott samarbete mellan HiG och kommunerna i länet och skapat en modell för det så att studier tillgängliggörs på ett bättre och mer flexibelt sätt. Nya möjligheter, helt enkelt!

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund