Hälsinglands Utbildningsförbund

Validering av dina kunskaper

Vi erbjuder en inledande kartläggning inför eventuell validering av dina kunskaper.
Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas samt att du får papper på dina kompetenser.

Validering kan genomföras på olika sätt beroende på vad som ska valideras. Det kan vara praktiska moment där du får visa dina färdigheter på en arbetsplats. Valideringen kan också innehålla teoretiska moment där du får redogöra för dina kunskaper.

Valideringsprocessen innehåller flera steg.

  • Inledande kartläggning – Innebär en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Den görs i samband med din ansökan till utbildningen. Här kan du få stöd av en studie- och yrkesvägledare.
  • Fördjupad kartläggning – Tillsammans med yrkeslärare gör du en fördjupad kartläggning inom det område eller den kurs som eventuellt kan valideras.
  • Beslut - utifrån ovan tas beslut om validering.

Om du behöver komplettera någonting efter valideringen som du saknar får du en individuell studieplan för din fortsatta utbildning.

Kontakta vägledare för att få mer information och boka tid för inledande kartläggning.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund