Hälsinglands Utbildningsförbund
Toppbild

Vård och omsorgsutbildning

Komvux Vård bedriver utbildning inom vård, omsorg och friskvård med hög kvalitet.

CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


Vård och Omsorgscollege

Utbildningen är ett certifierat Vård- och Omsorgscollege! Samarbetet mellan branschen och Komvux Vård är till för att kvalitetssäkra utbildningarna.

Målet är också att elever från Vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan samt Vård- och omsorgsutbildningarna för vuxna förutom sina betyg ska kunna uppnå VO-collegediplom som ger ökad anställningsbarhet hos offentlig och privat verksamhet.

Komvux Vård bedriver utbildning inom vård, omsorg och frisk­vård med hög kvalitet. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av gymnasial och kompetenshöjande fortbildning.
Vårt arbetssätt skapar lustfyllt lärande och delaktighet som leder till personlig utveckling.

Den som har kunskaper och erfarenhet inom Vård och omsorg kan få delar av utbildningen validerad.

Lärare med erfarenhet

Komvux Vårds lärare har specialkompetens inom vård, omsorg samt friskvård. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen handleds den studerande av kompetenta handledare. Vi utvecklar ständigt metoder för att möta och stödja den studerande.

Lokaler

Studierna bedrivs i ändamålsenliga lokaler, bl.a. med metodrum där du får tillämpa och utveckla dina kunskaper.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Rektor

Anders Danielsson Lans

Tfn 010-454 11 26

Mobil 072-529 12 08

CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


Länkar

Kontakt
Vård- och omsorgscollege

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund