Hälsinglands Utbildningsförbund

Grundläggande vuxenutbildning

I Nordanstig erbjuder undervisning och arbetsuppgifter som leder fram till en grundskolekompetens.

Fortsätt att studera

Vi vill stimulera eleverna till fortsatta studier, men även tillfredsställa de individuella önskemål eleverna har oberoende av förkunskaper och slutmål.

Kurserna motsvarar nivån i grundskolan t o m årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassat till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som:

  • inte gått i skolan på länge
  • inte har grundskolekompetens eller motsvarande
  • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå


Kursutbud


  • Svenska
  • Svenska som andraspråk 
  • Engelska
  • Samhällsorienterande block
  • Naturorienterande block
  • Matematik


Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasiet.

För att vara behörig ska du också sakna kunskaper som kursen avser att ge. Vi vänder oss även till dig som arbetar.
Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial som du kan behöva.

Studieekonomi

Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid för att du ska kunna få studiemedel.
För mer information, kontakta CSN eller studie- och yrkesvägledningen.

Individuell studieplan

Innan du ansöker om att börja studera bör du göra upp en studieplan.
I studieplanen tas hänsyn till dina mål och den utbildnings- och yrkeserfarenhet du har sedan tidigare.

 

 

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77


Gunilla Englin

Tfn 010 454 10 66

Mobil 073-028 45 18

  Gunilla Englin

  Tfn 010-454 10 66

  Mobil 073-028 45 18


Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund