Hälsinglands Utbildningsförbund

Etik och mäniskans livsvillkor - 100p


Etik och mäniskans livsvillkor - 100p

I den här kursen läser du bland annat om olika kulturer och kulturmönster.

 • Religiösa och icke-religiösa livsåskådningar.

 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
    
 • Etiska begrepp.

 • Etik inom vård och omsorg.

 • Självbestämmanderätt.

 • Hur sociala skillnader påverkar mötet mellan människor.
    
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med människor.

          Studieform: Distans       

 

För mer information kontakta studie-och yrkesvägledare

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

Länkar

Kontakt


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund