Hälsinglands Utbildningsförbund

IT i vård och omsorg - 100p


IT i vård och omsorg - 100p

Syftet med ämnet IT i vård och omsorg är att utveckla kunskaper att tillämpa IT i det dagliga arbetet inom vård och omsorg, både för brukare, patienter och personal.  

Det ska ge en ökad förståelse för internetbaserade funktioner för rådgivning, hälsoinformation och stödnätverk.  

Kursen ska också ge kunskap om lagar, bestämmelser, sekretess, datalagring och etiska frågor runt det ökande användandet av IT.

Studieform: Distans 

 

För mer information kontakta studie-och yrkesvägledare

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Besöksadress
Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund