Hälsinglands Utbildningsförbund

DIMAS-projektet avslutat

Dimas

I oktober 2019 startade det två-åriga Erasmus-projektet DIMAS (Digital marknadsföring i utbildning) med åtta deltagande partners från fyra länder:

 

Den rådande pandemin har tyvärr begränsat de fysiska sammankomsterna. Samarbetet mellan deltagande parter har mestadels skett via digitala plattformarar.

Projektets målformulering har grundat sig i tidigare gjorda studier (Bullhorn) där bristen på kompetens inom e-handeln visat sig vara omfattande. Individer med specialkompetens inom e-Buisness är förhållandevis svåra att finna.

DIMAS projekt har därför syftat till att förvärva några av dessa nya e-Business färdigheter genom att införa digital marknadsföring i aktuella utbildningar på gymnasial nivå.

 

Målet med DIMAS projektet har varit att:


  • Att utveckla innehåll och metoder inom digital marknadsföring (DMCP) för gymnasiala kurser där marknadsföring ingår.
  • Att förbättra befintliga digitala utvärderingsverktyg och göra dem förenliga med e-affärskunnande och anpassa dem till DMCP DIMAS.
  • Att genomföra en pilot i gymnasiala kurser utifrån projektets utvecklade metoder och innehåll inom digital marknadsföring. En pilot med praktiska inslag som bygger på verkliga scenarier och problemlösningar.
  • Att göra rektorer, studenter, lärare, beslutsfattare mer medveten om behovet av utbildning och validering inom e-kompetens.
  • Att förbättra gymnasieelevers motivation inom ämnet marknadsföring genom ökad kunskap inom den digitala marknadsföringen och entreprenörskapGlenn


Pandemin och vikten av digital kunskap

Pandemin har visat på vikten av digital kunskap inom många områden, men framför allt i sociala medier. Kunskaperna inom digital marknadsföring behöver förbättras för att möta nuvarande och framtida efterfrågan på kompetens.


Anita visar digital marknadsföring


Fem moduler har utformats

Under DIMAS-projektets gång har en kurs innehållande 5 moduler utformats. Utvecklandet av dessa moduler har fördelats mellan deltagande partners i Spanien, Cypern, Grekland och Sverige.

Modul 1 Digital marknadsföringsstrategi

Modul 2 Sökmotoroptimering (SEO) och sökmotormarknadsföring – SEM

Modul 3 Innehållsmarknadsföring

Modul 4 Sociala medier marknadsföring

Modul 5 E-postmarknadsföring  

En pilot har genomförts med elever från gymnasiets handel -och administrationsprogram. Eleverna har i piloten arbetat med samma metoder och verktyg som används inom förekommande branscher.

Sammanfattningsvis har erfarenheter från arbetet i DIMAS-projektet lett till en utveckling av våra kurser inom administration och handel. Erfarenheterna från skapandet av kursplanerna har gett nya förhållningssätt till undervisningsmetoder och innehåll i våra befintliga kurser.

Vi har utifrån gjorda erfarenheter från projektet anordnat en ettårig yrkesutbildning i marknadsföring på gymnasienivå och tolv elever har antagits till utbildningen.

Erasmus

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund