Hälsinglands Utbildningsförbund

Verkstan

Verkstan på CFL Nordanstig i Bergsjö är öppen för alla elever från grundläggande vux till högskola!

På Verkstan hittar du tekniska hjälpmedlel, lärare och andra studerande

Här finns lärare och tekniska hjälpmedel

Verkstan på CFL Nordanstig i Bergsjö är öppen för alla elever från grundläggande vux till högskola. Verkstan bemannas dagligen med lärare och är också öppen två kvällar i veckan.

Hit kan elever söka sig för studier enskilt och tillsammans med lärare.

Frigjort tid

- Med verkstan har vi frigjort tid för elever som verkligen behöver oss, framhåller lärarna Erica Backlund och Fredrik Lindh.

I verkstan finns olika studiematerial att låna liksom tekniska hjälpmedel som läsplattor etc.

- Här har vi inga lås på skåpen och allt material kommer tillbaka.

Flexibilitet och valfrihet

Det är väldigt fritt att besöka verkstan, oavsett om du läser grundläggande vux eller högskola. Eleverna vet att det alltid finns tillgång till lärare i verkstan som kan bistå i olika frågor.

- Verkstan bygger på flexibilitet och valfrihet.

Här finns utrymme för studier tillsammans med andra eller lärare i ett rum och ett rum mer avskilt för enskilda studier.

Pedagogisk resurs

Det kan vara tryggt för eleverna som läser mycket på distans att veta att det finns tillgång till pedagogiska resurser i verkstan. Frågorna till lärarna varierar.

- Vi känner oss stolta över verkstan och uppskattar att alla är med på banan, betonar Erica Backlund och Fredrik Lindh.

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund