Hälsinglands Utbildningsförbund

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning vänder sig till personer mellan 20 och 65 år med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Livsförståelsearbete

Utbildningen vänder sig till personer som vill förbättra eller komplettera sin utbildning. Komvux som särskild utbildning är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå.
Utbildningen på den grundläggande nivån motsvarar den som ges i grundsärskolan eller träningskolan. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen den som ges på gymnasiesärskolans program. Det finns även möjligheter att studera orienteringskurser och delkurser.

Efterföljande förhållningssätt och livsförståelsearbete

Vi bedriver en mycket medveten pedagogik som bygger på en humanvetenskaplig förståelsemodell med influenser från kända pedagoger som Rousseau, Pestalozzi, Fröbel och Köhler.
Förhållningssättet är efterföljande, vilket innebär att den studerande planerar och leder sin utbildning. Lärare ger stöd och service efter hur de studerande önskar det. Genom att finna en egen struktur, i skolan såsom i livet i övrigt, kan de studerande tillgodogöra sig kunskaper. I alla kurser ges möjlighet att arbeta med livet. Vi kallar det livsförståelsearbete.

Forskning och utveckling

Erfarenheter från särskola och komvux som särskild utbildning — där elever arbetar med livet och lär sig på sina egna sätt — har gett upphov till forsknings- och utvecklingsprojekt.
Den retsamma skolbänken är ett exempel där lärande praktiker analyseras och metoder utvecklas. Att man lär sig på andra arenor än där retsamma skolbänkar finns kan man läsa om i Den retsamma skolbänkens rapportserie.
Forskningen bedrevs av Ingalill Stefansson, f d speciallärare vid komvux som särskild utbildning och filosofie doktor i pedagogiskt arbete.

Tillsammans går vi till en plats vi inte visste vi kunde ta oss till!

Janne Nilsson, lärare:
— Genom att möta eleverna där de vill bli mötta, hjälper vi till med deras livsförståelsearbete. Ett av våra viktigaste uppdrag är att hjälpa den studerande att sätta ord på sin historia. Detta kan ske på många olika sätt, bl a genom att de berättar om sina upplevelser för oss. Genom att lyssna på och teckna ner den studerandes ord, bekräftar vi dennes känslor och upplevelser. Via fortsatta diskussioner kring upplevelserna hjälper vi den studerande i arbetet med att utveckla självkännedom.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Rektor

Erik Nilsson

Tfn 010-454 13 72

Ansökan

Vill du veta mer om särskild utbildning för vuxna?

Passar utbildningen dig, någon du känner eller någon anhörig till dig? Kontakta oss:

Lärare

Jan Nilsson

Tfn 010-454 10 87

Länkar

KontaktDokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund