Hälsinglands Utbildningsförbund

Nitus kvalitetskrav

Nätverket för kommunala lärcentra, Nitus, är en rikstäckande organisation som arbetar tillsammans med lokala lärcentra för att boende utanför högskole- och universitetsorter ska erbjudas ett brett utbud av distansutbildningar.

Nitus 2016

Mötesplats, mäklarroll och motorfunktion

Samarbetet inom Nitus innebär bland annat att lärcentra kan erbjuda ett stort antal högskolekurser på distans. De olika högskolorna och universiteten, som levererat utbildningen, får en stor part att arbeta med — Nitus och dess drygt 100 medlemskommuner — istället för att föra diskussioner med varje enskilt lärcentrum.

Nitus har i många år arbetat med kvalitetskriterier för att de studerande ska uppleva en service med kvalitet när de är i kontakt med lärcentra.

Kommunernas långsiktiga strävan är att genom lärcentra verka för att höja utbildningsnivån. Ett Nitus-lärcentrum arbetar därför också långsiktigt med strategiska kompetensfrågor.
Kvalitetskriterierna är indelade i tre kategorier:

  • Mötesplatsen
  • Mäklarrollen
  • Motorfunktionen

Mötesplatsen är den som har störst praktisk betydelse för de studerande och utbildnings­anordnare. I kvalitetskriterierna ställs både ska-krav och bör-krav. Bör-kraven kan komma att omvandlas till ska-krav i takt med att tekniken, pedagogiken och vanorna utvecklas. I de fall där ett lärcentrum brister på ett ska-krav eller vill uppnå ett bör-krav görs en handlingsplan för att åtgärda detta. Inom Nitus finns också tillgång till hjälp och stöd från andra lärcentra.

Nitus har drygt 100 medlemskommuner i Sverige. Alla lärcentra inom Nitus är verksamma inom flexibelt lärande. Medlemskapet i organisationen förutsätter kommunalt huvudmannaskap och att det lokala lärcentret uppfyller en basnivå avseende kvalitet, service och teknik.

Målsättningen med Nitus är att stärka lärcentra som mötesplats för studier, som mäklare av utbildning mellan olika anordnare och studerande samt som motor för utveckling och tillväxt. Kommunerna inom Nitus strävar efter att öka tillgängligheten till studier genom att bland annat etablera flera lärcentra.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund