Hälsinglands Utbildningsförbund

Vård- och omsorgscollege

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för Världens viktigaste jobb i dag och i framtiden - vård och omsorg. CFL är en av flera aktörer inom Vård- och omsorgscollege.

VOC - en viktig pusselbit

Samarbetet mellan olika aktörer i Söderhamn, förbundet och länet genom Vård- och omsorgscollege (VOC) är en viktig pusselbit för att höja kvalitet och status för utbildningar och jobb.

Ett av målen med VOC är att 15 % av alla anställda inom vård- och omsorg i Söderhamn ska ha en handledarutbildning, vilket innebär att vi får en enhetlig kvalitet på praktiken när elever under utbildningen kommer ut på arbetsplatserna.

Ett naturligt val för de som vill jobba med människor

Visionen för Vård- och omsorgscollege Söderhamn är att vård- och omsorgsprogrammet skall vara ett naturligt val för de elever som vill arbeta med människor. Arbetsgivarna ska genom delaktighet i utbildningen vara förvissade om att de kan anställa medarbetare som har goda kunskaper och ett arbetssätt som bidrar till utveckling av verksamheten.

Vård och omsorg med hög kvalitet

Vinsten med Vård- och omsorgscollege är att kunden får vård- och omsorg med hög kvalitet och arbetsgivaren får personal som har en behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad. För den studerande innebär det en utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet men också möjlighet till vidare studier. En annan stor bit är att anställda får en tydligare möjlighet till kompetensutveckling. Samordningsvinsterna mellan olika arbetsgivare och utbildningsaktörer har flera vinster, bl.a. får utbildningsanordnarna större efterfrågan på utbildningarna, anställda och nyutbildade ökar sin anställningsbarhet.

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Rektor

Cecilia Torstensson

Tfn 010-454 10 61

Mobil 070-190 10 55

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund