Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
Toppbild

Yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna

Yrkesutbildning på gymnasienivå finns i olika former (Lärlingsutbildning eller Yrkesvux) - vilken form som passar dig avgörs i din individuella planering tillsammans med studie- och yrkesvägledare.

Yrkesutbildningar CFL Söderhamn

 • Barn och fritid

  En vuxengymnasial och arbetsplatsförlagd yrkesutbildning omfattande 1300 gymnasiepoäng under Barn- och Fritidsprogrammet.

  Kursstart:
  Sista ansökningsdag:
 • Servering

  En vuxengymnasial utbildning omfattande 400 poäng.

  Kursstart:
  Sista ansökningsdag:
 • VVS Montör

  En vuxengymnasial och arbetsplatsförlagd yrkesutbildning inom VVS 

  Kursstart:
  Sista ansökningsdag:
 • Vård och omsorg

  CFL Söderhamn: Gymnasial yrkesutbildning inom vård och omsorg omfattande 1500 poäng.

  Kursstart:
  Sista ansökningsdag:
 • Vårdbiträde

  En vuxengymnasial utbildning omfattande 1000 poäng under Vård- och omsorgsprogrammet.

  Kursstart:
  Sista ansökningsdag:

Om yrkesutbildningar för vuxna

Yrkesutbildningar för vuxna är oavsett form individuellt utformade, där du följer gymnasiekurser inom yrkesämnen. Innehåll och längd på just din utbildning beror på dina tidigare yrkeserfarenhet och/eller utbildningar, och i viss mån behovet av kompetens på arbetsmarknaden.

En yrkesutbildning kan kombineras med andra kurser som du följer på plats på CFL Söderhamn eller distans. Ansvarig för Yrkesutbildningar för vuxna är Hälsinglands utbildningsförbund.

Behörighet - Vem kan delta?

Utbildningen är öppen för dig som fyllt 20 år och är bosatt inom Söderhamns kommun. Villkoret är att den sökande kan bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll.

Finansiering av studier

Du kan söka studiestöd via CSN. Läs mer om studiestöd på deras hemsida, eller kontakta Vägledningen på CFL. I vissa fall kan man också få stöd av Försäkringskassa eller Arbetsförmedling. Kontakta dessa för att få information om vilka möjligheter som finns. Är du arbetslös kan din a-kassa även bevilja studier upp till halvtid utan att det påverkar din a-kasseersättning, kontakta din a-kassan om detta.

Vägledning och ansökan

Kontakta vår studie- och yrkesvägledning för diskussion om dina behov och målsättningar. Det finns inga fasta ansökningstider för yrkesutbildning. Den kan starta när som helt under året.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna och omfattar 400 till 1600 poäng. I en lärlingsutbildning kan du följa kurser inom t.ex. hantverk och yrkesämnen som data, administration, handel mm och göra detta helt förlagt till en arbetsplats. En lärlingsutbildning kan inte omfatta yrken inom elinstallation samt vårdyrken.

Vad krävs av dig och arbetsplatsen?

Det är bäst om du själv kontaktar eller har förslag på lämplig arbetsplats. Arbetsplatsen ska ha anställda med yrkeskunskaper i de områden du ska utbilda dig inom. När du fått kontakt med en arbetsplats meddelar du studievägledningen på CFL. Ett möte anordnas då mellan arbetsplatsen och CFL där för information och planering av utbildningens upplägg. Inför utbildningen upprättas kontrakt och avtal med dig och arbetsplatsen som reglerar förhållanden mellan dig som elev, utbildningsplatsen och CFL. Avtalen är inte bindande och kan avbrytas om något oförutsett inträffar. Det finns inget anställningsförhållande mellan dig och arbets-/utbildningsplatsen under utbildningen. Som studerande är du helt försäkrad genom den kommunala vuxenutbildningen, som även ger lärarstöd och utfärdar gymnasiebetyg. Under utbildningen har du en utsedd handledare på arbetsplatsen.

Yrkesvux

Yrkesvux är en yrkesutbildning på gymnasienivå. Syftet med yrkesvux är att stärka individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden genom att ge dem en yrkesutbildning. Yrkesvux riktar sig främst till de som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att komplettera en påbörjad gymnasial yrkesutbildning. Det kan även vara en väg för personer som av skilda skäl behöver byta yrkesbana.
Längden och innehåll på utbildningen fastställs individuellt. Det finns ingen nedre eller övre gräns för hur låg en utbildning får vara. Det styrs av dina behov och reglerna för studiestöd. Yrkesvux är även ett utmärkt tillfälle för validering, dvs. att kunna betygsätta kunskaper du skaffat utanför skolan, t ex i arbetslivet, hobby-, föreningsverksamhet eller i annat land.

Praktik på arbetsplats är en beprövad metod i Sverige, nu kan även du som kommer från andra delar av världen möjlighet att testa praktisk utbildning och komma i kontakt med den svenska arbetsmarknaden.

Yrkesutbildning med SFI

Efter en viss tids utbildning inom SFI (svenska för invandrare) har du möjlighet att söka Yrkes-SFI.
Arbetsförmedlingen bedömer vilka branscher som är i behov av arbetskraft och utifrån det erbjuds utbildningar.

Exempel på yrkesutbildningar kombinerat med SFI:

 • Kockutbildning inom restaurang och storkök
 • Svets
 • CNC
 • Handel och service

Kontakt

Kontakt

Utbildningssamordnare

Petra Lindström

Tfn 010-454 13 36

Mobil 073-461 44 85

Sofie Arrheden

Tfn 010-454 12 86

Mobil 073-091 43 21

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund