Hälsinglands Utbildningsförbund

Anläggningsförare

En vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 1 200 gymnasiepoäng.

Byggelever

Kursbeskrivning

Under utbildningen får du köra olika anläggningsmaskiner och jobba med den senaste tekniken. Utbildningen bedrivs på skolans övningsområde och på praktikplatsen. Du lär dig också arbetsmoment utanför maskinen som ingår i det framtida jobbet som anläggningsmaskinförare. Utbildningen sker i samarbete med ME-skolan, som är en del av Maskinentreprenörerna, maskinentreprenörernas bransch- och arbetsgivarorganisation. Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska eller motsvarande kunskaper. Utbildningen genomförs i hög takt vilket kräver god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt. Personliga samtal kan komma att genomföras i samband med antagning.

Genomförande

4 september 2023 – 29 mars 2024
Studietakt 100%

Kurser

Anläggningsförare - process
Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsförare 3
Anläggningsförare 4
Anläggning - ledningsbyggnad
Anläggning - vägbyggnad

Byggelever

Ansökan

Ansök via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta vägledningsenheten i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum

Kontakt

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Kursstart:

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Österman

Tfn 010-454 10 64


CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77


Gunilla Englin

Tfn 010 454 10 66

Mobil 073-028 45 18

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Webbansökan

Kontakt
Ansök här

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund