Gå till innehåll

Yrkesutbilda dig tillsammans med CFL Bollnäs!

En vuxengymnasial utbildning omfattande 400 gymnasiepoäng.

Kursbeskrivning

En arbetsplatsförlagd utbildning där första delen genomförs genom en intensiv utbildning i metodkök, därefter i form av lärlingsutbildning till största delen förlagd på arbetsplatser.

Personliga samtal kommer genomföras i samband med antagning.

Här är kurserna som ingår i utbildningen. Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Kurser

Matlagning 1
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Livsmedelshygien
Yrkesintroduktion

Genomförande

Plats för utbildningen: Bollnäs

Kursen startar:

Kursen avslutas: 2024-06-07

Studietakt: 100%

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Detta innebär godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4, eller motsvarande kunskaper.

Restaurang grönsaker

Ansökan

Snabbaste sättet är att ansöka via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det gör du senast:

Du kan även ta hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls.
Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Eventuella kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Våra utbildningar berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum för utbildningen

Kursstart:

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger: