Gå till innehåll

Yrkesutbilda dig tillsammans med CFL Bollnäs!

En vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 400 - 1 200 gymnasiepoäng.

Kursbeskrivning

Introducerande mekanikerutbildning på en termin för vuxna. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och service av olika fordonstyper samt branschens utformning. Utbildningen är platsbunden och genomförs i samarbete med Fordons- och transportprogrammet, Torsbergsgymnasiet Bollnäs. APL ingår under utbildningstiden.

Efter den introducerande utbildning är det möjligt att söka fördjupningar med fokus på olika fordonstyper och olika delar av branschen. Beroende på fördjupning så sker utbildningen antingen som lärlingsutbildning eller platsförlagd utbildning med APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Personliga samtal kommer att genomföras i samband med antagning.

En obligatorisk informationsträff med intervjuer kommer att ske tisdag 11 juni 2024.

För mer information om utbildningen, se informationsbladet.

Här är kurserna som ingår i utbildningen. Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Kurser

Basteknik
Verkstad och elteknik
Service och underhåll 1
El- och hybridfordon 1
Fördjupning/yrkesroller som är möjliga att söka efter baspaketet. Omfattar två terminer och 800 poäng.
Personbilsmekaniker
Elbilstekniker
Lastbilsmekaniker
Mekaniker mobila maskiner (entreprenadfordon, traktorer, skogsmaskiner)
Reservdelsspecialist lätta fordon (personbilar, elbilar, ATV, m.m.)
Reservdelsspecialist tunga fordon (lastbilar, entreprenadfordon, traktorer)

Genomförande

Plats för utbildningen: Bollnäs

Kursen startar:

Kursen avslutas: 2024-12-20 (eller 2025-12-19)

Studietakt: 100%

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Detta innebär godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4, eller motsvarande kunskaper.

Utbildningen kräver även B-körkort.

Ansökan

Snabbaste sättet är att ansöka via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det gör du senast:

Du kan även ta hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls.
Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Eventuella kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Våra utbildningar berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum för utbildningen

Kursstart:

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Fler utbildningar inom FT