Gå till innehåll

Försäkringar

Här hittar du information och kontaktvägar för skadeanmälan.

Om olyckan är framme...

Förbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom vårt verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som förbundet tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

  • Försäkringsnummer: 5492515
  • Avtalstid: 2023-01-01 - 2023-12-31
  • Försäkringstagare: Hälsinglands Utbildningsförbund

Kom ihåg att spara alla originalkvitton!

Kontakt och skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål digitalt eller på adress angiven nedan. Skadeblanketter och relaterad information finns på hemsidan:

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta försäkringsbolaget via:

Svedea Skadeanmälan

skadorforetag@svedea.se

0771-160 199


Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Om olyckan nästan var framme...

Kom ihåg att anmäla alla former av tillbud för att göra din vardag och skolan till en säkrare plats!

Vänligen kontakta din lärare eller rektor om det förekommit tillbud i din skolmiljö.