Gå till innehåll

Tekniskt basår

Efterfrågan på arbetskraft inom naturvetenskap- och teknikområdet gör att Tekniskt basår öppnar dörrarna för fler studerande. Efter avklarat basår har du en garanterad plats för studier vid ett högskole­ingenjörs­program på Högskolan i Gävle nästkommande läsår.

Vi förbereder dig
för högre studier

Utbildning som ger plats på ingenjörsprogram

Du kan läsa Tekniskt basår i Bollnäs, men även i Hudiksvall, Ljusdal och Sandviken samt på Högskolan i Gävle. Merparten av platserna till tekniskt basår finns på högskolan.

Att förlägga tekniskt basår på hemmaplan underlättar för många studerande som haft tankar på att bredda sin kompetens samtidigt som arbetsmarknaden efterlyser fler ingenjörer och naturvetare.

Högre studier

Tekniskt basår är skräddarsytt för fortsatta studier vid ett högskole­ingenjörs­program och ger en garanterad plats på Högskolan i Gävle nästkommande läsår, under förutsättning att man klarat sina studier. Det är en kompletterings­utbildning, som också är högskoleförberedande, för dem som saknar behörighet för exempelvis ingenjörsstudier.

Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner, men skiljer sig genom att studietakten är högre. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar.
Genom tekniskt basår får studenterna en bra studieteknik för kommande studier.

På lärcentra

Studierna i matematik, fysik och kemi bedrivs på respektive orts lärcentra med lärare och annan support från den egna studieorten och kompletteras med föreläsningar från högskolan och laborationer.

Flexibla studier

TBiS (Tekniskt basår i samverkan) har byggt upp ett gott samarbete mellan HiG och kommunerna i länet och skapat en modell för det så att studier tillgängliggörs på ett bättre och mer flexibelt sätt. Nya möjligheter, helt enkelt!

Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare för mer information:

Välj ditt lärcentra för att läsa mer om distansstudier:

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet + Matematik B.
  • Eller: Matematik 2a/2b/2c
  • Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40%

Ansökan

Du gör din ansökan direkt på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CFL Bollnäs

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Pia Olsson

010-454 11 34

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Agneta Nyegårdh

010-454 11 09

CFL Nordanstig

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Katarina Bylin

010-454 12 24

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Gunilla Englin

010-454 10 66

CFL Söderhamn

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Anna Kleemair

010-454 10 59

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Jeanette Österman

010-454 10 64