Gå till innehåll

Utbildningar för företag och organisationer

Dags att vässa personalen? Här på CFL erbjuder vi flexibelt lärande i många olika former åt både näringsliv och organisationer.

Mer kunskap!

Uppdragsutbildningar

Vi vill tillgodose det lokala näringslivet, organisationer och offentlig verksamhet med rätt utbildad personal och goda förutsättningar för ett fortsatt lärande.

Vi erbjuder kompletta utbildningslösningar till företag och organisationer. Kanske saknar din verksamhet egna resurser att hantera utbildningsfrågor eller kanske vill ni ägna er tid åt annat?

Vi kan hjälpa till från idé och planering till genomförd utbildning — eller ta ansvar för de delar i processen som passar just er. Vi skapar utbildningslösningar baserade på era unika behov.

Exempel på uppdragsutbildning:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR) för personalgrupper
  • Specifika kurser för boendepersonal
  • Specifika kurser för vårdpersonal

Upplevelsebaserat förändringsarbete

Som grupp är det värdefullt att ibland stanna upp och få hjälp att se på sin situation från ett annat perspektiv, få hjälp att lyfta fram nya sätt att tänka och se situationer, kolleger samt arbetsuppgifter, på ett nytt sätt.

För att kunna förstå hur och varför andra människor tänker, reagerar och agerar måste vi själva blicka inåt och få syn på vårt eget sätt att tänka, reagera och agera.

Med upplevelsebaserat förändringsarbete som verktyg skapas en känsla och en upplevelse hos deltagarna. Att reflektera kring en uppgift eller en upplevelse som gruppen precis har genomgått skapar ett bra underlag för samtal om gruppens samlade kompetens, kommunikativa förmågor, funktionalitet, min egen och andras, relationella förmågor, tolerans, inlevelseförmåga, bejakande, samt behovet av att vara tydlig med sina behov inför kollegor och arbetsuppgifter, bland mycket annat.

Innehållet kan vara:

  • Få syn på och förstå dina och andras kommunikativa förmågor. Hur förklarar vi, hur tolkar vi? Är vi så tydliga som vi tror, hur uppfattas det vi sänder ut i tal eller skrift?
  • Hur stärker vi våra egna samt andras relationella förmågor? För att bygga relationer till andra måste jag först bygga relationen till mig själv.
  • Vi är varandras psykosociala arbetsmiljö på jobbet. Vad sänder jag ut, hur tolkas jag, vad bidrar jag med för att andra ska trivas? Vad är det som ”sitter i väggarna” och varför sitter det där?
  • Vad händer i individen samt i gruppen vid stress? Hur speglar vi varandras beteende medvetet eller omedvetet? Vad gör detta för kommunikationen, relationen mellan oss, lösningsfokuset, vårt mående osv?

Unik kompetens

Mathias Berglund har dels en fil kand i pedagogik, men också en treårig utbildning i drama/dramapedagogik samt mångårig erfarenhet av arbete med upplevelsebaserat förändringsarbete, relationsbyggande och stöd i gruppers utveckling.
Goda referenser finns.