Gå till innehåll

Plugga på yrkeshögskola!

Nål på karta

CFL Bollnäs, CFL Nordanstig, CFL Söderhamn

 

Kalender med checkmärke

Publicerad

automatisk text

Man sitter med dator. Text: Teori och praktik ger rätt kompetens. Yrkeshögskolan.

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform med nära koppling till arbetslivet. Du kombinerar teori med praktik. Nio av tio yrkeshögskole­utbildningar leder till jobb*.

Matchning mot arbetslivets behov

För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Utvalda yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du utbildningar som är placerade och efterfrågade i närområdet samt exempel på utbildningar som enligt Semaforen Gävleborg kan leda till jobb både lokalt och regionalt:

Frågor och funderingar?

Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare för mer information om yrkeshögskole­utbildningar och distansstudier.

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Pia Olsson

010-454 11 34

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Agneta Nyegårdh

010-454 11 09

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Katarina Bylin

010-454 12 24

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Gunilla Englin

010-454 10 66

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Anna Kleemair

010-454 10 59

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Jeanette Österman

010-454 10 64