Gå till innehåll

Direktionen

Hälsinglands Utbildningsförbund styrs politiskt av förbundets direktion som består av ledamöter från de tre medlemskommunerna.

Direktionens Ledamöter

Direktionen har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare från respektive medlems­kommun. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år varvid mandatperioden räknas från 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.

Direktionen väljer bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande.

Ordförande och vice ordföranden

Vice ordförande

Nicklas Fredriksson (C)

Andre vice ordförande

Magnus Willing (S)

Samtliga ledamöter

Ordinarie

Nicklas Fredriksson (C)

Åsa Äng Eriksson (M)

Sandra Hölzgen (SD)

Ersättare

Dick Helgesson (S)

Råsie Sigvardsson Berbres (KD)

Hussein Said (S)

Ordinarie

Magnus Willing (S)

Per-Ola Wadin (L)

Lisa Bergman Östman (C)

Ersättare

Lina Lindgren (M)

John Henric Bornemann (C)

Lena Svensson (S)

Ordinarie

Lars Stål (M)

Daniel Persson (SD)

Lennart Gard (S)

Ersättare

Maria Lind (S)

Vakant (C)

Lucas Dunderberg (SD)