Gå till innehåll

Om förbundet

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som startades 2015 av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner.

Tillsammans
skapar vi framtid!

Elev mot tegelvägg

Något för alla

Vi har gymnasie- och vuxenutbildningar för alla, oavsett om ditt mål är att studera vidare, eller yrkesutbilda dig:

Vad är ett kommunalförbund?

Ett kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet, i vårt fall våra medlems­kommuners verksamheter inom gymnasie- och vuxen­utbildning.

Ett kommunalförbund är en egen offentlig­rättslig juridisk person med egen rätts­kapacitet, fristående från medlemmarna.

Organisatoriskt är ett kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en kommun eller en region.

I varje kommunalförbund ska det finnas en förbunds­ordning. Här kan du ta del av vår förbundsordning. Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar ett kommunal­förbund?

Du hittar all information i kommunallagen, 9 kapitlet:

Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Politik och styrning

Förbundet styrs av en direktion med folkvalda politiker från våra medlemskommuner. Tre ordinare ledamöter samt tre ersättare från respektive medlemskommun.

Förbundsdirektör och verksamhetschefer för gymnasie- och vuxen­utbildningen bildar förbundets lednings­grupp tillsammans med förbundsekonom samt våra rektorer och chef för LSS-boendet.

Populära sidor