Gå till innehåll

Forskning och utveckling / FoU Hälsingland

Att ha FoU-verksamhet i Söderhamn, som inte är en högskole- eller universitetsort, är smått unikt. Det har stor betydelse för utvecklingen för samhället och dess företag, organisationer och föreningar eftersom forskningen utgår från behoven som finns här. Forskningen bygger till stor del på deltagande och dialog med de som lever, bor och verkar i regionen.

Nätverk med många forskare

Forskarna på CFL Söderhamn är verksamma inom olika discipliner och är också en kontaktyta mot andra forskare runtom i Sverige. Här finns ett värdefullt nätverk för dig som t.ex. behöver göra en utvärdering eller vill specialstudera något. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om vad du behöver få span på.

Grunderna i CFLs FoU-verksamhet kommer från det forsknings- och utvecklingscentrum, FoU-Centrum Söderhamn, som byggdes upp år 2000 tillsammans med bland andra Arbetslivsinstutet. Det var ett sexårigt projekt som resulterade i ett antal disputerade doktorer. Lägg därtill ett antal nytillkomna doktorander och forskare, samt ett stort antal regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt — då är bilden över CFL Söderhamns nuvarande FoU-verksamhet tämligen komplett.

  • Ursäkta röran...

    Frånvaroanmälan, schema? Du kanske saknar något från vår tidigare hemsida, eller så har du hittat mycket nytt innehåll som kanske passar dig bättre?

    Publicerad: