Gå till innehåll

Maria Vallström

Maria Vallström docent i etnologi och arbetar som forskare och utvärderare på FoU Hälsingland. Hon disputerade 2003 på avhandlingen "Arbetslöshet och arbetsfrihet - moral, makt och motstånd" Pdf, 438 kB, öppnas i nytt fönster. på Uppsala universitet och har varit verksam på Historiska institutionen där. Hon har arbetat som forskare på Arbetslivsinstitutet, Jämtlands länsmuseum och Sundsvalls museum och delar nu sin tid med en anställning som lektor på Södertörns högskola, Flemingsberg.

Fou Hälsingland

Forskningsområden

  • Landsbygder och lokal mobilisering
  • Skogshistoria och skogsbränder
  • Industriorter och samhällsomvandling
  • Migration, ensamkommande

Lärosäte

Södertörns högskola, Flemingsberg

Uppdrag och projekt

Som lärande utvärderare och forskare har jag haft uppdrag åt Boverket, museer och studieförbund, Folkteatern Gävleborg, kommuner, Uppsala universitet, Hushållningssällskapet mfl. Senaste uppdraget är åt Tillväxtverket.

Om Marias uppdrag och projekt kan du läsa här Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster..

Publikationer

Maria Vallströms publikationer hittar du här Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.