Gå till innehåll

Nina Begovic

Doktorand nordiska språk vid Uppsala Universitet. Universitetsadjunkt i Svenska språket vid Högskolan i Gävle. Avhandlingen handlar om grundläggande läs- och skrivundervisning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (sfi) och om de elever och lärare som deltar i en sådan undervisningspraktik.

Fou Hälsingland