Gå till innehåll

Uppdrag och mål

All forskning har en målsättning och så här lyder vår:

Tillgång och samarbete

Målsättningen med FoU-verksamheten vid CFL är att den ska vara en tillgång för Hälsinglands utbildningsförbund, kommunernas näringsliv, organisationer och alla som bor här.

Ett annat mål är att utveckla FoU som forskarmiljö i Söderhamn och inom Hälsinglands utbildningsförbund, bland annat genom att samarbeta med andra forskarmiljöer och nätverk.

Vi erbjuder en arbetsmiljö för de som vill disputera eller forska på distans.

FoU-verksamhetens uppdrag är att arbeta med praktiknära forskning och lärande utvärdering (följeforskning), framförallt inom landsbygdsutveckling och hållbar utveckling. Mer om detta kan du läsa här.