Gå till innehåll

Ung företagsamhet

Under gymnasieåren finns det möjlighet att prova på att driva företag inom ramen för Ung företagsamhet.

Jobba med UF!

Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som sedan 1980 verkar för att ge ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet samt entreprenörskap.

Utvecka dig och dina idéer

Är du en blivande entreprenör? UF-konceptet ger dig en ökad tro på dig själv och din förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för ditt handlande.

Följ med oss på vår gemensamma UF-resa, det blir garanterat spännande med utställningar, tävlingar och framför allt utveckling!

Tillsammans skapar vi framtid, och företagande!

Ung företagsamhet, logotyp

Roligt och lärorikt

Alla gymnasieelever kan välja att driva ett UF-företag under årskurs 3!

Under ett år driver, du själv eller tillsammans med andra, ett UF-företag med verkliga tjänster och varor.

  • Du får utveckla och träna på företagsamhet, kreativitet och entreprenörskap.
  • Du går igenom företagets hela livscykel från start till drift och slutligen avveckling.

Detta ger värdefull kunskap som du kan ta med dig ut i livet efter gymnasiet. Varje UF-företag har minst en lärare/coach och till företaget knyts också en rådgivare från det lokala näringslivet.

Hur bra är din affärsplan, din produkt/tjänst, dina säljkunskaper?

Under UF-året finns det 5 obligatoriska basdelar samt flera valbara tilläggsdelar.

De obligatoriska basdelarna är följande:

  • Digital registrering av ditt UF-företag.
  • Skriva en affärsplan.
  • Ha minst två säljtillfällen.
  • Årsredovisning av företaget.
  • En personlig kontakt med rådgivare från näringslivet.

UF-mässa och tävlingar

Våra eleverna som jobbat med UF beskriver UF-året som roligt och lärorikt. En av höjdpunkterna är naturligtvis den regionala UF-mässan som sker varje år, där våra UF-elever inte bara visar och säljer sina produkter/tänst, men även tävlar både med sitt företag och individuellt. Det är inte helt ovanligt att våra duktiga UF-elever går vidare till SM i Ung företagsamhet och även vinner priser i det forumet också!

Våra medlemskommuner anordnar egna UF-tävlingar tillsammans med det lokala näringslivet för att inspirera och ta vara på den kreativitet och entreprenörskapet som Ung företagsamhet ger.

UF Bagstrap (samhällselever) visar sin produkt
UF-elever vann flera priser