Gå till innehåll

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform med nära koppling till arbetslivet. Du kombinerar teori med praktik. Nio av tio yrkeshögskole­utbildningar leder till jobb*.

* Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinna som lutar sig över böcker i klassrum
  • Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll.
  • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet.
  • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete).
  • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa.
  • Alla är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Matchning mot arbetslivets behov

För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Utvalda yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du utbildningar som är placerade och efterfrågade i närområdet samt exempel på utbildningar som enligt Semaforen Gävleborg kan leda till jobb både lokalt och regionalt: