Gå till innehåll

Validering

Vi erbjuder en inledande kartläggning inför eventuell validering av dina kunskaper. Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas samt att du får papper på dina kompetenser.

dina kunskaper och färdigheter

Glad elev

Validering kan genomföras på olika sätt beroende på vad som ska valideras. Det kan vara praktiska moment där du får visa dina färdigheter på en arbetsplats. Valideringen kan också innehålla teoretiska moment där du får redogöra för dina kunskaper.

Valideringsprocessen innehåller flera steg

  • Inledande kartläggning – Innebär en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Den görs i samband med din ansökan till utbildningen. Här kan du få stöd av en studie- och yrkesvägledare.
  • Fördjupad kartläggning – Tillsammans med yrkeslärare gör du en fördjupad kartläggning inom det område eller den kurs som eventuellt kan valideras.
  • Beslut - utifrån ovan tas beslut om validering.

Om du behöver komplettera någonting efter valideringen som du saknar får du en individuell studieplan för din fortsatta utbildning.