Gå till innehåll

Svenska för invandrare

Välkommen till CFL Söderhamn och SFI!

Lär dig svenska med sfi!

Studerande som gör fredstecken

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Att studera på SFI innebär att du efter dina egna förutsättningar lär dig språket.

Förutom svenska ingår också svensk kultur och svenska traditioner som en del av undervisningen.

Genom att yrkesinrikta utbildningen bidrar vi till en bättre och snabbare integration i det svenska samhället för dig som studerar svenska för invandrare på CFL.

Mångfalden bland våra SFI-studerande är stor — att det i gruppen finns 30 olika nationaliteter är inte ovanligt.

För att utveckla utbildningen arbetar vi med individfokus och yrkesinriktning. Det innebär att CFL tillsammans med dig som studerande hittar en passande inriktning på utbildningen.

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att hitta praktikplatser. Det kan vara praktikplatser inom ett område där du tidigare varit aktiv i ditt hemland, men många vill också prova något helt nytt.

Den individuella planeringen anges i något som kallas individuell studieplan. Genom praktik går språkinlärningen snabbare och det blir lättare att komma in i det svenska samhället.

Hur länge studierna på SFI pågår är väldigt varierande, beroende på tidigare studiebakgrund. Alla har rätt till minst 15 timmars studier varje vecka.

Beroende på bakgrundskunskaper startar man sina studier på olika nivåer. Har den studerande kort skolgång startar man på A-nivån. Målet är att så många som möjligt ska nå godkänt betyg på D-nivån för att sedan kunna gå vidare till studier, arbete eller praktik.

Midsommarfirande med dans
SFI-elever knyter midsommarblomster

Mer än bara svenska språket

Förutom att du lär dig svenska tillsammans med oss kan vi erbjuda två spår:

Information från Skolverket