Gå till innehåll

SFI - Svenska för invandrare

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Lär dig svenska med sfi!

Att studera på SFI innebär att du efter dina egna förutsättningar lär dig språket.

Förutom svenska ingår också svensk kultur och svenska traditioner som en del av undervisningen.

Genom att yrkesinrikta utbildningen bidrar vi till en bättre och snabbare integration i det svenska samhället för dig som studerar svenska för invandrare på CFL.

Mångfalden bland våra SFI-studerande är stor — att det i gruppen finns 30 olika nationaliteter är inte ovanligt.

För att utveckla utbildningen arbetar vi med individfokus och yrkesinriktning. Det innebär att CFL tillsammans med dig som studerande hittar en passande inriktning på utbildningen.

Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att hitta praktikplatser. Det kan vara praktikplatser inom ett område där du tidigare varit aktiv i ditt hemland, men många vill också prova något helt nytt.

Den individuella planeringen anges i något som kallas individuell studieplan. Genom praktik går språkinlärningen snabbare och det blir lättare att komma in i det svenska samhället.

Hur länge studierna på SFI pågår är väldigt varierande, beroende på tidigare studiebakgrund. Alla har rätt till minst 15 timmars studier varje vecka.

Beroende på bakgrundskunskaper startar man sina studier på olika nivåer. Har den studerande kort skolgång startar man på A-nivån. Målet är att så många som möjligt ska nå godkänt betyg på D-nivån för att sedan kunna gå vidare till studier, arbete eller praktik.

Välj CFL för mer information

Länkar

Anmäl dig till SFI

Du kan anmäla dig till vår SFI-utbildning direkt genom webbansökan!

Gå till SFI-anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp webbansökan

Här hittar du en guide som visar hur du skapar ett konto och ansöker kurser i webbansökan.

Gå till hjälpsidan

Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare

CFL Bollnäs

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Pia Olsson

010-454 11 34

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Agneta Nyegårdh

010-454 11 09

CFL Nordanstig

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Katarina Bylin

010-454 12 24

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Gunilla Englin

010-454 10 66

CFL Söderhamn

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Anna Kleemair

010-454 10 59

Fredrik

Studie- och yrkes­vägledare

Jeanette Österman

010-454 10 64