Gå till innehåll

SFI och samhällsorientering

Vi ansvarar för att ge nyanlända flyktingar och nysvenskar en god samhälls­orientering, för att hjälpa dig att snabbare komma in i samhället och arbetslivet.

Nyttiga kunskaper!

Vårdare och brukare

Vi förbereder dig med viktiga samhällskunskaper:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Målet är att du ska lära känna det svenska samhället och själv kunna söka kunskap.

Vi erbjuder minst 100 timmars samhällsorientering. Tillsammans med SFI - Svenska för invandrare och arbetsförberedande insatser är samhällsorienteringen en obligatorisk del i etableringsplanen.

Länets kommuner samverkar för att kunna erbjuda samhällsorientering på så många språk som möjligt.

Meningen är att undervisningen ska vara mer praktisk än teoretisk. Det innebär att undervisningen utgår från diskussion och dialog.

Informatörer från organisationer och myndigheter, tex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bjuds in. Detta blandas upp med studiebesök på viktiga inrättningar för den nyanlända som tandläkare, vårdcentral, polisen etc.