Gå till innehåll

UNESCO/UNEVOC

Vi är ett nationellt centrum för UNESCO/UNEVOC, FN:s nätverk inom yrkesutbildning.

Yrkesutbildning

UNEVOC-medlemsskapet

Syftet är att de 170 nationella centra som finns inom detta nätverk i FNs medlems­länder, ska vara en resurs för andra yrkesutbildare och verka för samarbete mellan yrkesutbildare i ett nord-syd perspektiv.

UNEVOC, logotyp