Gå till innehåll

RIG Friidrott

Höghammargymnasiet och Torsbergsgymnasiet i Bollnäs erbjuder dig att kombinera dina studier med RIG - Riksidrottsgymnasium inom parafriidrott.

Riksidrotts­gymnasium

Friidrottstjej i startblocken

Du som vill satsa på kombinationen friidrott och studier är varmt välkommen att söka hit. Här finns riktigt bra förutsättningar med både Höghammarhallen och vår unika kompetens!

RIG för friidrottare med funktionsnedsättning

Riksidrottsgymnasiet omfattar samtliga klasser inom parasporten: idrottare med rörelsehinder, synskada och intellektuell funktionsnedsättning.

 • Om du är rörelsehindrad eller synskadad bedriver du din utbildning vid Torsbergsgymnasiet.
 • Har du ett inlärningshandikapp/intellektuell funktionsnedsättning studerar du vid Höghammar­gymnasiet (anpassad gymnasieskola).

Det finns många olika typer rörelsenedsättningar en person kan ha och det som är gemensamt är att de påverkar möjligheten till rörelse. Rörelsenedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad, antingen genom skada eller sjukdom. Enligt Internationella Paralympiska Kommittén (IPC) räknas följande som en rörelsenedsättning:

 • Kortväxthet, hypertoni, nedsatt muskelstyrka, nedsatt rörelseomfång, amputation/dysmeli, ataxi, athetos och benlängdsskillnad.

Källa och film: Svensk friidrott / Parasport

För personer med synnedsättning ser förutsättningarna och behoven väldigt olika ut och varierar från individ till individ. För någon kan det innebära svårigheter med att läsa en text trots bästa möjliga glasögonkorrektion, för en annan kan det vara svårt att se föremål och färger. Andra kan även ha starkt begränsat synfält eller olika typer av synfältsbortfall. Förutsättningarna skiljer sig, vilket innebär att gränsen mellan grav och lindrig synnedsättning är flytande. Detta påverkar så klart förutsättningarna för att vara med och träna och tävla i friidrotten.

Vissa individer kommer det fungera alldeles utmärkt att vara med i verksamheten medan någon annan kan behöva extra stöttning för att ta sig igenom träning eller tävling. IBSA (International Blind Sports Association) definierar graden av synnedsättning enligt:

 • Idrottare med ingen ljusperception, det vill säga helt blinda, eller idrottare med nedsatt synskärpa (<0.10) eller kraftig synfältsinskränkning.

Källa och film: Svensk friidrott / Parasport

Ungefär 1 procent att Sveriges totala befolkning har en intellektuell funktionsnedsättning. Denna målgrupp är vanligast att återfinna bland Svensk Friidrottsföreningar, men långt ifrån alla når idrotten. Behoven och förutsättningarna ser väldigt olika ut från individ till individ, vissa kommer klara av att träna i en grupp med friidrottare utan funktionsnedsättning, medan andra kan behöva extra stöttning i träning och tävling. WHO definierar idrottare med en intellektuell funktionsnedsättning enligt:

 • Idrottare med IQ under 75 samt brister i minst två adaptiva förmågor. De internationella organisationerna VIRTUS och Special Olympics har motsvarande klass i sina klassificeringssystem vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.

Källa och film: Svensk friidrott / Parasport

Tränare

Vid Riksidrottsgymnasiet i Bollnäs finns internationellt erkända tränare. Våra tränare hjälper dig till bästa möjliga utveckling. Här finns god kompetens inom alla grengrupper. Vi arbetar för att leda träningsutvecklingen och alla nya rön kommer omedelbart våra elever till gagn. Alla våra tränare/lärare tränar eller har tränat aktivt inom friidrott och/eller paraidrott.

 • Per Jonsson, paralympier och världsmästare
 • Eva Sundqvist, Friidrottskoordinator Special Olympics

Träningsläger

Träningsläger är en viktig del i utbildningen och samtidigt en bubblande inspirationskälla för våra elevers utveckling. Varje läsår genomförs ett lokalt team building-läger samt några vecko- eller helgläger. Sommarlägret går till sydligare breddgrader, ibland kombinerat med internationellt tävlande.

Unik kompetens

Med ständig tillgång till idrottsmedicinsk support, ett tränar-/lärarlag med mycket komplex kompetens och spetskompetens och dessutom tillsammans med stödet från forskare har du som elev stora möjligheter att utvecklas som RIG-elev. Vår verksamhet går även hand i hand med friidrottsförbundets PC.

Prestationscentrum Parafriidrott i Bollnäs är ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Hälsingslands utbildningsförbund som startade hösten 2022. Prestationscentrum är en resurs för att utveckla parafriidrotten i Sverige.

Uppdraget består av fyra delar, där huvuduppdraget är att stimulera till fler elitutövare men också rekrytera fler utövare med funktionsnedsättning. De olika delarna i uppdraget är:

 • Stärka förutsättningarna för dagen elitaktiva att nå internationell elit.
 • Säkerställa rekrytering och utveckling så att Svensk Friidrott har ett stark landslag om tio år.
 • Stärka landslagsledarrollen för parafriidrotten.
 • Fortbildning av tränare.

Vi har en lång tradition av parafriidrott samt att det både finns ett Riksidrotts­gymnasium för parafriidrott och NIU på orten vilket stimulerar till bra förutsättningar att utvecklas i ung ålder. Parafriidrottare har bra möjligheter till kunniga tränare och bra träningsförutsättningar med Höghammarshallen och Sävstaås IP.

Ansvarig på Prestationscentrum Parafriidrott är vår RIG-tränare Magnus Olsson, som även är landslagsledare för parafriidrotten. Vi har, med andra ord, otroligt bra förutsättningar här.

Ansökan Riksidrottsgymnasium

 1. Du som vill gå RIG skickar in din ansökan på webben. När du gör din ansökan skapar du samtidigt en inloggning till ansökningsportalen, kom ihåg dina inloggningsuppgifter. Ansökan till RIG stänger den 15 oktober.
  Här hittar du länken till ansökningsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Du som sökt till RIG kan bli kallad till ett antagningstillfälle där du får göra några fystester, träffa specialidrottslärarna och deltar i ett samtal eller intervju.

 3. Antagningsprocessen med antagningstillfällen och urval sker löpande under hösten. Kom ihåg att du också måste klara gymnasieprogrammets betygskrav för att kunna komma in på skolan.

 4. Till sist behöver du också söka det gymnasieprogram du önskar gå på det RIG du har kommit in på. Det gör du via gymnasievalet i början/mitten av februari för Torsbergsgymnasiet och i slutet av mars för Höghammargymnasiet (anpassad gymnasieskola).

Blir du antagen på RIG har du, enligt Skollagen, rätt att studera här, oavsett var i landet du kommer ifrån. Det sker naturligtvis under förutsättning att du är behörig och har kommit in på den gymnasieutbildning du sökt på Höghammargymnasiet eller Torsbergsgymnasiet i Bollnäs

Endast ett fåtal elever antas varje år till RIG. För närvarande har RIG har 12 platser fördelade på tre till fyra år, beroende på skolform.