Gå till innehåll

Behörigheter

Du som vill plugga vidare och nå högre utbildning efter gymnasiet behöver nå olika behörigheter för att gå vidare.

Så här fungerar det:

Högskoleförberedande program

Grundläggande/särskild högskolebehörighet

Utbildningen på ett högskoleförberedande program lägger grunden för fortsatta studier inom respektive område på högskolan.

  • Alla högskoleförberedande program minst en grundläggande högskolebehörighet.
  • Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att du planerar dina studier med val av program och/eller valbara kurser.
  • Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om program- och individuellt val för att studera vidare på högskola/universitet.

Yrkesprogram - högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet

Ett yrkesprogram leder till en yrkesexamen, men visste du att det går att läsa vidare på högskola efter programmet?

  • Yrkesprogram ger dig grundläggande högskolebehörighet, om du inte aktivt väljer bort dessa kurser.
  • Med en yrkesexamen har du även möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.

Anpassad gymnasieskola

Ej högskoleförberedande

Programmen inom skolformen anpassad gymnasieskola leder ej till högskole­behörighet. För vidare studier efter examen finns till exempel:

  • Kommunal vuxenutbildning
  • Folkhögskola
  • Viss yrkeshögskoleutbildning kan finnas tillgänglig efter komplettering på komvux.
  • Fråga din studie- och yrkesvägledare vilka möjligheter du har efter examen i anpassad gymnasieskola.