Gå till innehåll

Elevhälsa

Hur mår du? Vi jobbar för att du ska må bra och känna dig trygg i skolan, så att du kan tillägna dig undervisningen på bästa sätt.

Ditt välmående är vår viktigaste uppgift

Elevhälsoteamet är en viktig resurs för dig som elev i gymnasieskolan. Du kan vända dig till Elevhälsoteamet om det finns något som du vill prata om, eller få råd och stöd kring. Elevhälsoteamet är också en viktig resurs för dina mentorer och lärare, som också kan vända sig till dem för att få tips, stöd och råd. Även du som vårdnadshavare är välkommen att ta kontakt med Elevhälsoteamet.

Trivas och lyckas i skolan

Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare. I Elevhälsoteamet ingår även skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsoteamets uppdrag är att arbeta för ditt bästa, att du ska känna dig trygg i skolan och ha goda förutsättningar för att tillägna dig undervisningen på
bästa sätt. Det är många delar som påverkar din studiesituation, och Elevhälsoteamet finns där för att stötta dig med det!

Arbeta främjande och förebyggande

Elevhälsoteamet arbetar främjande och förebyggande med uppdraget att vara ett stöd för dig som elev under de viktiga gymnasieåren.

I tätt samarbete med dina lärare, mentorer och övrig personal jobbar Elevhälso­teamet stenhårt för att ge dig de bästa förutsättningarna för att må bra och nå så långt som möjligt i dina studier.

Elevhälsoteamet finns här för dig!