Gå till innehåll

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psyko­sociala och specialpedagogiska insatser för att underlätta både studier och trivsel.

elevhälso­team

Elevhälsoteamet på Höghammargymnasiet består av skolledning, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog, kommunikationspedagog och studie- och yrkesvägledare. Teamet kan också slussa vidare till skolläkare och skolpsykolog.

Utifrån den samlade kompetensen arbetar teamet för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till.

Vi finns här för dig

Elevhälsan är en viktig resurs inom för dig som befinner dig i gymnasieåldern. Du kan vända dig till oss om det är något du vill diskutera närmare eller få råd kring. Din mentor eller lärare kan också vända sig till elevhälsan och lyfta frågor kring elever. Även dina förälder/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med oss.

Elevhälsoteamet träffas torsdagar klockan 11.00 – 12.00.

Trivas i skolan

Vårt absolut viktigaste uppdrag är att arbeta för ditt bästa, att alla elever ska känna sig sedda och trygga i skolan så att du kan tillägna dig undervisningen på bästa sätt. Din psykiska hälsa är viktig!

Arbeta förebyggande

Vi arbetar förebyggande och vill vara ett stöd för alla elever under de viktiga gymnasieåren.

  • Studie- och yrkesvägledare kan ge dig information och råd kring olika val till
    studier och yrkesval.
  • Kuratorn kan ge dig stöd i personliga angelägenheter, om du är skoltrötthet, har varit med om något jobbigt eller liknande
  • Skolsköterskan erbjuder samtal och rådgivning.
  • En annan viktig funktion är specialpedagogen som kan vara ett stöd vad gäller studieteknik, extra stöd och hur du ska lägga upp dina studier.

I tätt samarbete med dina lärare och övrig personal jobbar vi stenhårt för att dina
möjligheter att klara studierna och må bra, ska bli de bästa tänkbara.

Vi finns här för dig. Vi ses på skolan!