Gå till innehåll

Ansökan

Vill du läsa, växa och utvecklas tillsammans med oss på Höghammargymnasiet i Bollnäs?

Höghammar­gymnasieT

Så här ansöker du vår anpassade gymnasieskola

Vårdnadshavare lämnar in elevens ansökan, samt beslut om att eleven har rätt att gå skolformen anpassad gymnasieskola (tidigare benämnt gymnasiesärskola).

Innan förbundet beslutar att anta elev som inte är skriven i kommunen, inhämtas yttrande från hemkommunen. Yttrande ska bland annat innehålla information om att eleven tillhör målgruppen och är berättigad för skolformen anpassad gymnasieskola.

  • Viktigt att ni har fyllt i namn och adress på den tjänsteman i hemkommunen, som ansvarar för utbildnings­kostnaden.

Ansökan Pdf, 690 kB. ska vara oss tillhanda 1 mars inför skolstart förljande hösttermin.

 

Ansökan om Riksidrottsgymnasium

Plats på RIG-utbildning inom parafridrott ansöker du om senast 1 december.

Obs! Nästan ett halvt år innan sista ansökningsdatum för Höghammargymnasiet.

Ansökan om LSS-boende

För att ansöka om en plats på skolans boende söks LSS-insatsen i elevens hemkommunen hos kommunens LSS-handläggare.

Beslut och underlag ska vara Hälsinglands Utbildningsförbund tillhanda senast 30 april inför kommande läsår.

Efter att vi mottagit dessa handlingar upprättas ett individavtal mellan köpande kommun och Hälsinglands Utbildningsförbund.

Antagning

  • Vi meddelar om du blivit antagen till Höghammargymnasiet i juli inför kommande läsår.
  • Vi meddelar eventuell boendeplacering och inflyttningsdetaljer i juli inför kommande läsår.