Gå till innehåll

Livet efter skolan

Det viktigaste uppdraget för studie- och yrkesvägledare på Höghammar­gymnasiet är att planera APL, arbetsplats­förlagt lärande, men som också är involverad i Höghammargymnasiets utslussning som handlar om livet efter skolan.

Insikt, förutsättningar och möjligheter

Här handlar det varken om att hitta på eller krossa drömmar, utan mer om att få eleven att komma till insikt vad han eller hon har för förutsättningar inför ett arbete eller en sysselsättning efter gymnasiet. Därför är APL en viktig och lärorik del av utbildningen för eleven inför livet efter skolan.

- Vi jobbar för att eleven ska få möjligheten till kontakt med arbetslivet och därmed knyta ihop teori och praktik, betonar studie- och yrkesvägledaren Jörgen Ericsson.

Inför APL sker det en hel del förberedelser för att kvalitetssäkra elevens APL som i ett första steg sker tillsammans med lärare/mentor. Kartläggning, planering och introduktion på arbetsplatsen är modellen. Även APL-uppföljningar med handledare på arbetsplatsen genomförs.

Stödja och uppmuntra

Under hela gymnasietiden har studie- och yrkesvägledaren kontakt med eleverna genom samtal, val och väljande. Det är viktigt att stödja, uppmuntra och motivera eleverna till APL och vad det har för betydelse.

- Vi möter eleverna som individer och inte utifrån funktionsvariation, framhåller Jörgen Ericsson.

Jobb/sysselsättning/studier

Efter fyra år tar du som elev studenten och är redo att gå vidare i livet.

  • Några får anställning direkt efter skolan genom arbetsförmedlingen.
  • Några kanske får göra arbetspraktik genom arbetsförmedlingen.
  • Några kanske väljer och får sysselsättning genom omsorgen.
  • Några kanske byter inriktning helt och hållet.
  • vill du läsa vidare kan du till exempel söka Komvux eller Folkhögskola.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om vad och vilka alternativ som finns för dig!

Två personer och olika vägskyltar

Kontakt med hemkommunen

Många av våra elever utifrån bor på elevboende med personal i Bollnäs. När gymnasietiden är slut efter fyra årskurser är det dags att flytta hem igen. Därför har vår studie- och yrkesvägledning kontakt med hemkommunen inför utslussningen. Det är då det börjar, livet efter skolan.

Uppdraget utslussning mot hemorten vid skolslut handlar mycket om att få dig som elev och vårdnadshavare att få koll på, och nyttja, myndigheters stödfunktioner.

LSS är en viktig del inför livet efter skolan och kan hjälpa till med boendet och sysselsättning, där ibland även Försäkringskassan är involverad.

Andra kontakter som kan bli aktuella är Arbetsförmedlingen och/eller andra jobbaktörer på marknaden.

- Det vi göra tillsammans under de här fyra åren handlar mycket om att förbereda eleverna för livet efter skolan, avslutar Jörgen Ericsson.