Gå till innehåll

Studie- och yrkesvägledning

SYV kan svara på dina frågor om APL (arbetsplatsförlagt lärande) och hur vi jobbar med förberedandet av livet efter skolan. Vi arbetar med elevernas framtida möjligheter, både inom fortsatta studier och arbetslivet under hela utbildningstiden.

Vi hjälper dig

Skolans studie- och yrkesvägledare jobbar med väglednings­samtal, anskaffning av praktikplatser lokalt och nationellt, samt upprätthålla samverkan med näringslivet, Arbetsförmedlingen, daglig verksamhet samt annan viktig myndighet av betydelse för ett arbete och/eller sysselsättning efter skolan.

Skolan strävar efter att varje elev har en ordnad livssituation med arbete/sysselsättning efter avslutad utbildning.

Studie- och yrkesvägledare

Jörgen Ericsson

010-454 11 39

Jörgen Ericsson
Två personer och olika vägskyltar