Gå till innehåll

APL

Arbetsplatsförlagt lärande, förkortat APL, innebär att hela eller delar av kurser i anpassade gymnasieskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser under studietiden.

Arbetsplats­förlagt lärande

APL är en del i yrkesprogrammet. Det innebär att du som elev får chansen att träna och utveckla dina yrkeskunskaper på en arbetsplats i Bollnäs och/eller i din hemkommun.

Alla nationella program har minst 22 veckor APL inom programmets yrkesområde.

APL är viktigt och bidrar till att du som elev utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Det hjälper dig även att förstå yrkeskulturen så att du blir
en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

Genom APL kommer du som elev att lära dig hur en arbetsplats fungerar och därmed ta ytterligare ett kliv mot vuxenlivet och en yrkesidentitet.

Under hela gymnasietiden kommer du som elev att ha kontakt med vår studie- och
yrkesvägledare. Du kommer att få uppmuntran och stöd i att planera, genomföra och följa upp din APL inom yrkesområdet som du studerar.

Höghammargymnasiet strävar efter att alla elever, utifrån förutsättningar, ska klara av en anställning eller en sysselsättning efter utbildningen.

Nationella programmen