Gå till innehåll

Nationella programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program som passar dig som gillar att vara ute i naturen. Här jobbar vi med allt från hästar till traktorer.

Utbildningen

På programmet för skog, mark och djur arbetar vi mycket utomhus, i alla väder.

Vi håller till på Ren, nära till både Höghammar­hallen, skog och våra maskiner. En del av de praktiska lektionerna håller vi till på ridhuset.

Vi strävar efter att du som elev ska lära dig att köra och handskas med många olika typer av maskiner.

Ett annat viktigt och populärt inslag i utbildningen är djurskötsel där hästar är vanligast förekommande.

Skog, mark och djur

Jag är intresserad av djur och det bästa är att vara i stallet!

Lina, tidigare elev

Detta jobbar vi med

Eleverna får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik.

Vår huvudinriktning på programmet är elevernas individuella utveckling.

Flera av programmets kurser är förlagda till Bollnäs Ridsällskaps anläggning. Där arbetar vi med till exempel:

  • stallskötsel
  • basmaskinkörning
  • enklare lantbrukssysslor.

Exempel på fördjupningskurser som du kan välja:

  • Ridning och körning
  • Basmaskinkörning 2.

Våra elever berättar

Arbetsplats­förlagt lärande

APL är en del i yrkesprogrammet. Det innebär att du som elev får chansen att träna och utveckla dina yrkeskunskaper på en arbetsplats i Bollnäs och/eller i din hemkommun.

Alla nationella program har minst 22 veckor APL inom programmets yrkesområde.

APL är viktigt och bidrar till att du som elev utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Det hjälper dig även att förstå yrkeskulturen så att du blir
en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

Genom APL kommer du som elev att lära dig hur en arbetsplats fungerar och därmed ta ytterligare ett kliv mot vuxenlivet och en yrkesidentitet.

Under hela gymnasietiden kommer du som elev att ha kontakt med vår studie- och
yrkesvägledare. Du kommer att få uppmuntran och stöd i att planera, genomföra och följa upp din APL inom yrkesområdet som du studerar.

Höghammargymnasiet strävar efter att alla elever, utifrån förutsättningar, ska klara av en anställning eller en sysselsättning efter utbildningen.

Elev tittar ut ur traktor

Efter utbildningen

Jobb/sysselsättning/studier

Efter fyra år tar du som elev studenten och är redo att gå vidare i livet.

  • Några får anställning direkt efter skolan genom arbetsförmedlingen.
  • Några kanske får göra arbetspraktik genom arbetsförmedlingen.
  • Några kanske väljer och får sysselsättning genom omsorgen.
  • Några kanske byter inriktning helt och hållet.
  • vill du läsa vidare kan du till exempel söka Komvux eller Folkhögskola.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om vad och vilka alternativ som finns för dig!

Du som väljer programmet för skog, mark och djur kanske vill jobba inom lantbruk, fastighetsskötsel eller på ett stall efter skolan?

Hur ser det ut med fritidsanläggningar eller lantbruk där du bor?

Berätta gärna vad du har för tankar om framtiden för våra lärare och studie- och yrkesvägledare. Vad skulle passa dig, ditt lärande och dina framtidsplaner?

Ett gott intryck på din APL-plats kan vara bra inför framtiden!

Kontakt med hemkommunen

Många av våra elever utifrån bor på elevboende med personal i Bollnäs. När gymnasietiden är slut efter fyra årskurser är det dags att flytta hem igen. Därför har vår studie- och yrkesvägledning kontakt med hemkommunen inför utslussningen. Det är då det börjar, livet efter skolan.

Uppdraget utslussning mot hemorten vid skolslut handlar mycket om att få dig som elev och vårdnadshavare att få koll på, och nyttja, myndigheters stödfunktioner.

LSS är en viktig del inför livet efter skolan och kan hjälpa till med boendet och sysselsättning, där ibland även Försäkringskassan är involverad.

Andra kontakter som kan bli aktuella är Arbetsförmedlingen och/eller andra jobbaktörer på marknaden.