Gå till innehåll

Nationella programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program som passar dig som gillar att skapa, från idé till produkt. Här jobbar vi med allt från svets och svarv till skärning och CNC-teknik.

Utbildningen

Hantverk och produktion är den anpassade gymnasieskolans motsvarighet till industri­tekniska programmet. Vi delar våra fina och välutrustade industri­lokalerna med Torsbergs­gymnasiet.

Under dina år i skolan kommer du att få utvecka kunskaper inom hantverkens och industrins olika yrkesområden och arbets­miljöer.

Du får en god förståelse av produktions­processen, från idé till färdig produkt!

Hantverk och produktion

Jag började jobba direkt efter studenten, på samma företag som jag gjorde APL!

Felix, tidigare elev

Detta jobbar vi med

Tillsammans utvecklar vi din förmåga att välja och använda verktyg, material och tekniker.

Du lär dig att utföra olika arbetsmoment och bedöma den färdiga produktens kvalitet.

Vi kommer även att fokusera på viktiga kunskaper inom arbetsmiljöregler och säkerhets­bestämmelser.

Du som elev får grundläggande kunskaper inom industritekniska processer som:

 • form och design,
 • hantverk och produktion,
 • material kunskap och verktygskunskap,
 • godshantering (truck, travers),
 • hantverkstekniker,
 • industriell produktion,
 • samanfogningstekniker som (svetsning, lödning, skärning, punktsvets, heta arbeten certifikat)
 • arbetsmiljö och säkerhet,
 • verkstadsteknik som (svarvning, fräsning, slipning, borrning, CNC-teknik)

Våra elever berättar

Arbetsplats­förlagt lärande

APL är en del i yrkesprogrammet. Det innebär att du som elev får chansen att träna och utveckla dina yrkeskunskaper på en arbetsplats i Bollnäs och/eller i din hemkommun.

Alla nationella program har minst 22 veckor APL inom programmets yrkesområde.

APL är viktigt och bidrar till att du som elev utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Det hjälper dig även att förstå yrkeskulturen så att du blir
en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

Genom APL kommer du som elev att lära dig hur en arbetsplats fungerar och därmed ta ytterligare ett kliv mot vuxenlivet och en yrkesidentitet.

Under hela gymnasietiden kommer du som elev att ha kontakt med vår studie- och
yrkesvägledare. Du kommer att få uppmuntran och stöd i att planera, genomföra och följa upp din APL inom yrkesområdet som du studerar.

Höghammargymnasiet strävar efter att alla elever, utifrån förutsättningar, ska klara av en anställning eller en sysselsättning efter utbildningen.

Efter utbildningen

Jobb/sysselsättning/studier

Efter fyra år tar du som elev studenten och är redo att gå vidare i livet.

 • Några får anställning direkt efter skolan genom arbetsförmedlingen.
 • Några kanske får göra arbetspraktik genom arbetsförmedlingen.
 • Några kanske väljer och får sysselsättning genom omsorgen.
 • Några kanske byter inriktning helt och hållet.
 • vill du läsa vidare kan du till exempel söka Komvux eller Folkhögskola.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om vad och vilka alternativ som finns för dig!

Du som väljer programmet för hantverk och produktion kanske vill jobba inom tillverkningsindustrin eller på en verkstad efter skolan?

Hur ser det ut med industri­företag där du bor?

Berätta gärna vad du har för tankar om framtiden för våra lärare och studie- och yrkesvägledare. Vad skulle passa dig, ditt lärande och dina framtidsplaner?

Ett gott intryck på din APL-plats kan vara bra inför framtiden!

Kontakt med hemkommunen

Många av våra elever utifrån bor på elevboende med personal i Bollnäs. När gymnasietiden är slut efter fyra årskurser är det dags att flytta hem igen. Därför har vår studie- och yrkesvägledning kontakt med hemkommunen inför utslussningen. Det är då det börjar, livet efter skolan.

Uppdraget utslussning mot hemorten vid skolslut handlar mycket om att få dig som elev och vårdnadshavare att få koll på, och nyttja, myndigheters stödfunktioner.

LSS är en viktig del inför livet efter skolan och kan hjälpa till med boendet och sysselsättning, där ibland även Försäkringskassan är involverad.

Andra kontakter som kan bli aktuella är Arbetsförmedlingen och/eller andra jobbaktörer på marknaden.